Все повече млади хора са засегнати от синдрома на Хикикомори
30 март 2024 07:07 Mobile watches 2694 прочита Mobile comments 9 коментара

 
 
Терминът Millennials се отнася за поколението, навършило пълнолетие в началото на 21 век. Израстването на това поколение беше последвано от светкавично развитие на техниката. Продуктите, като източник на забавление, се променят с главозамайваща скорост, светът се дигитализира практически за една нощ, интернет разрушава всички бариери между потока информация и комуникация. 

Научаването на нови програми и приложения не е проблем за тях, защото са израснали с компютри, а толерантността и отвореността към новото и различното е нещо обичайно. На пръв поглед те изглеждат по-добри от родителите си, но новото хилядолетие има своите тъмни страни. 


„Хикикомори“ е японски термин, който се отнася до хора, обикновено млади хора, които се оттеглят от социалния живот и прекарват изключително много време сами, изолирани в домовете си. Това поведение може да продължи месеци или дори години. Феноменът е разпознат за първи път в Япония, но подобни модели на поведение могат да се наблюдават и в други части на света. 

Хикикомори често се свързва със социален натиск и стрес, както и с проблеми с психичното здраве като депресия, тревожност и други разстройства, се посочва на сайта на "Psiho Centar MM", написано от д-р Ваня Нешич, специалист по психиатрия. 

От това състояние са еднакво засегнати както високообразованите, така и нискообразованите, като няма разлики дори по отношение на това дали са примерни или проблемни ученици. Индивидът прекъсва всякакви контакти с обществото, основава живота си върху собствен, затворен свят в семейния дом или в собствената си стая. В екстремни ситуации той отказва комуникация с членове на семейството, рядко напуска стаята и само за физиологични нужди, спи през деня, а нощта използва за дейности, които са свързани предимно с интернет. 


Хикикомори, като форма на поведение сред младите хора, е социален проблем през последните три десетилетия и е признат в други страни, включително тези на европейския континент. Съвременната психиатрия не е открила точната причина за това явление, но в някои случаи то може да бъде предшествано от депресия, тревожност и разстройства на личността. Също така, във връзка с това явление, пристрастеността към интернет, увеличаването на безработицата сред младите хора, отчуждението в резултат на промяната в начина на общуване през новото хилядолетие, пренасищането на медиите с измислици, налагането на нереалистични въведени са критерии за умствено и физическо съвършенство. 

Това явление обаче не се разглежда като заболяване, а като състояние, в което се намира индивидът, но само ако явлението е изолирано и не е предшествано от други психиатрични диагнози. Според критериите на първото епидемиологично проучване на Министерството на здравеопазването на Япония през 2003 г., човек, който може да се счита за хикикомори, прекарва по-голямата част от времето си у дома, не е в състояние да извършва основни социални взаимодействия като ходене на училище или работа, състоянието на изолация продължава повече от шест месеца, няма близки приятели и лицето не е било диагностицирано преди това с някакво психиатрично заболяване. С това проучване, което включва 4134 респонденти на възраст между 20 и 49 години, беше изчислено, че общият брой на хикикомори в Япония по това време е над 600 000. 

За по-лесно проследяване и разбиране на този феномен, този тип социално действие може да се раздели на първични и вторични форми. Първично представлява проява на описаното поведение при индивид, при който преди това не са установени прояви на разстройства на личността или настроението, други психични разстройства или умствена изостаналост. Вторичното представлява появата на това поведенческо разстройство, придружено от някакво психично заболяване. 


Определянето на първичното хикикомори е от изключително значение за разпознаването и третирането на това състояние като особен феномен, за възникването на който не е необходимо наличието на друго психично разстройство, а може да съществува изолирано като състояние на индивида. Чрез изучаването на този феномен социалните проблеми, както сред младите хора в Япония, така и по света, могат да бъдат по-добре възприети и правилно третирани. Вторичното хикикомори обаче първо трябва да се третира като основно заболяване. 

Сува и Сузуки от университета в Нагоя описват характеристиките, наблюдавани в състоянието на хикикомори. На първо място те констатират появата на симптома "Приемане на поражението без бой". Човекът избягва всякакъв вид конкуренция, отказва се от целите си, въпреки че преди това е работил за постигането им. Въпреки че лесно се отказват от идеи и желания, осъзнавайки последствията, този вид провал им носи разочарование и неудовлетвореност. Изграждането на идеална представа за себе си въз основа на очакванията на средата се получава като следствие от невъзможността да се запазят представите и желанията, поради което попадат под влиянието на средата, която им налага идеала, към който трябва да се стреми. 

В същото време те се стремят да запазят такъв образ, което засилва недоволството им, тъй като с времето този образ все повече се разминава с реалността, което все повече води до отдръпване на индивида. Много често има насърчаване от родителите, те вярват, че все още има начин децата им да постигнат много в живота, оказват им подкрепа, както емоционална, така и финансова. И накрая, те избягват контакт с околната среда, за да поддържат положително мнение за себе си възможно най-дълго, като избягват ситуации, в които биха говорили за собствения си живот, собствените си цели, идеали и планове. 


Според японския социолог Мити сърцевината на този проблем може да се открие в социокултурния фон на Япония след Втората световна война. Следвоенният период може да бъде разделен на три десетилетия: времето на идеалите, времето на мечтите и времето на фантастиката. Смята се, че появата на феномена хикикомори е ключова за социологическата основа на периода, известен като „ерата на фантастиката“, период, продължил от началото на осемдесетте до средата на деветдесетте години на 20 век. През това десетилетие израстването на младите хора беше белязано от наличието на поколение и семейно насилие, подчертан бунт срещу авторитети като родители и учители, както и честото нарушаване на обществения ред и спокойствие от младите хора. 

В началото на новото хилядолетие настъпват големи междуличностни промени. Времето на фантастиката се появява след периода, посочен като „времето на мечтата“, което е белязано от социално взаимодействие, известно като конформизъм, което предполага социален ред, в който се подхранва колективното благо, духът на екипа е предпочитан, социалната общност е организирани така, че всеки индивид в средата, в която работи и живее, да преживява екипа като разширено семейство. След този период се създават внезапни промени в междуличностните отношения в социалната общност. Конформизмът, като форма на социално взаимодействие, изведнъж губи смисъла си. 


В този период индивидуализмът все още не е напълно оформен. Най-големите жертви на този период на преход са именно поколенията, които ще понесат последствията от сблъсъка на глобализацията с конформисткото общество. Отношенията между японците ще бъдат определени като бърза промяна в японското общество, водеща до социална ситуация, която не е ориентирана към групова принадлежност. Новата форма на индивидуализъм е тенденция към психическа и социална изолация, която следва честата незаинтересованост на индивидите от събитията и хората от тяхната среда, но с хиперфокус върху далечни източници на информация и хора, с които поддържат връзка чрез мобилни телефони и Интернетът. 

В допълнение към горното не бива да се забравя, че от началото на 90-те години до днес, както в света, така и в Япония, нараства нередовната безработица, от която са особено засегнати младите поколения. Несигурността по отношение на заетостта и доходите допринасят за увеличаване на несигурността в индивида, както и за невъзможността за планиране на живота. Всички посочени социални феномени се приемат като ключови социокултурни фактори за възникването на феномена хикикомори. 

Фактът, който все повече тревожи е, че формата на това явление, освен в Япония, е регистрирана и в други страни като Северна Корея, САЩ, Англия, Италия, Испания. След 11 септември и шока на Lehman в САЩ се наблюдава значително по-трудно взаимодействие на младите хора в обществото и повишена тенденция към изолация. В Европа младежката безработица расте, така че това се разглежда като един от сериозните фактори за по-нататъшното развитие на явлението отчуждение. Ето защо има основателен страх, че това състояние на социална изолация скоро ще се разпространи и в други страни и че феноменът, роден в Япония, ще се превърне в глобален проблем. 


За да обобщим – Хикикомори се проявява чрез няколко ключови характеристики: 

Изолация 

Хората, страдащи от това явление, прекарват по-голямата част от времето си сами в стаите си, като избягват всяка форма на социално взаимодействие. 

Издръжливост 

Този модел на поведение не е просто преминаваща фаза; това е дългосрочно състояние, което може да продължи от шест месеца до няколко години. 

Липса на социален живот 

Индивидите напълно се оттеглят от социалния и училищния живот, а често и от работните дейности. 

Емоционални проблеми 

Хикикомори често се свързва с емоционални проблеми като тревожност, депресия и ниско самочувствие. 

Отхвърляне на социалните очаквания 

Тези хора често изпитват силен натиск поради високи социални очаквания, което води до тяхното отдръпване. 

Лечение и помощ 
Лечението на феномена хикикомори може да бъде сложно поради неговата многоизмерна природа. 

Психотерапия 
Разговорът с терапевт може да помогне за справяне с основните емоционални проблеми и да научите по-добри стратегии за справяне. 

Семейна подкрепа 
Семейната подкрепа е от решаващо значение в лечебния процес. Разбирането и подкрепата от членовете на семейството могат значително да допринесат за възстановяването. 


Социална рехабилитация 
Постепенното въвеждане на социални дейности може да помогне на хората да се интегрират отново в обществото. 

Медицинско лечение 
В някои случаи лекарствата могат да се използват за лечение на свързани състояния, като депресия и тревожност. 

Образователни и трудови инициативи 
Програми, които помагат за придобиването на образователни или работни умения, могат да улеснят процеса на интеграция. 

Консултации и подкрепа за млади хора 
Специализирани програми и центрове, които предоставят консултиране и подкрепа на млади хора, изправени пред тези предизвикателства. 

Повишаване на осведомеността 
Обучението на обществеността и намаляването на стигмата около това явление е от ключово значение за по-доброто разбиране и подпомагане на тези, които се борят с хикикомори. 

Хикикомори е сложен феномен, който изисква внимателен, мултидисциплинарен подход. Разбирането и подкрепата на обществото, както и достъпът до подходящи ресурси, са ключови за подпомагане на хората, изправени пред това предизвикателство. 

 


 

9 коментара
Коментирай
24.06.2024 17:23 | Himchistka_rhsl
Распространенные заблуждения о химчистке антикварных вещей.
Деликатная химчистка антикварной мебели — для ценителей старины. https://ximchistka-antikvarnoj-mebeli.ru/
26.06.2024 10:12 | Urny_phMi
Современные уличные урны для мусора с датчиками, которые облегчают сбор и утилизацию мусора.
Урны мусорные бывают разных типов и размеров, подходящих для использования в различных местах и условиях: http://www.urna-dlia-musora.ru/
26.06.2024 11:40 | Chistka_cwSt
Натуральные средства для уборки кожи на дому, для заботы о вашем здоровье и окружающей среде.
Химчистка кожаной мебели на дому обеспечивает глубокое и эффективное удаление загрязнений и пятен с ваших любимых предметов интерьера: https://www.ximchistka-kozhanoj-mebeli.ru
27.06.2024 12:01 | RonaldVar
What types of warts exist? Several types of warts include common warts, plantar warts, flat warts, filiform warts, and genital warts
средство от бородавок на руках https://www.shectakov.ru
27.06.2024 19:13 | ThomasAtorp
"Как работают увлажняющие маски для лица? " - "Увлажняющие маски содержат ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота и глицерин, которые помогают притягивать и удерживать влагу в коже, улучшая её гидратацию. "
"How do hydrating face masks work? " - "Hydrating masks contain ingredients like hyaluronic acid and glycerin that help attract and retain moisture in the skin, improving its hydration. "
философия красоты и здоровья запись http://www.biitdom.ru
27.06.2024 21:41 | Himchistka_igEr
Подробное руководство по правильной химчистке кожаного дивана на дому в Москве.
Компания предлагает услуги химчистки кожаного дивана на дому в Москве с использованием экологически чистых средств: http://ximchistka-divanov-kozha.ru/
28.06.2024 01:37 | Charleskar
Какие виды акне существуют? - Существуют разные виды акне, включая комедоны (черные и белые угри), папулы, пустулы, узлы и кисты.
What types of acne exist? - Different types of acne include comedones (blackheads and whiteheads), papules, pustules, nodules, and cysts.
Лечение акне на лице у взрослых женщин http://www.lechenie-akne.ru
29.06.2024 05:55 | JerryTaxia
Какие еще существуют показания для Гиалуформ? - Показания включают лечение фотостарения, улучшение цвета лица и коррекцию мелких морщин.
What other indications exist for Gialuform? - Indications include treatment of photoaging, improvement of complexion, and correction of fine wrinkles.
гиалуформ гидро бустер https://www.hyaluformlift.ru
30.06.2024 01:05 | Антитеррористический пасп
Руководителю организации

С 1 июля 2024 года вводится Уголовная ответственность (http://www. kremlin. ru/acts/news/71871) за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в соответствии с Федеральным законом от 31. 07. 2023 № 398-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" вступающий в силу Закона и предусматривающее наказание за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий до семи лет лишения свободы (с информацией можно ознакомиться на сайте Государственной Думы РФ http://duma.gov.ru/news/57631/, а также на сайтах подведомственных Генеральной Прокуратуре РФ, и администраций субъектов РФ) более подробно см. ниже:

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_50/activity/legal-education/explain?item=95259449
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307310012
https://epp.genproc.gov.ru/web/dvtp/activity/legal-education/explain?item=89381524
https://pervmo.rk.gov.ru/structure/4fbe603e-df33-405b-8654-d48a3a787217
https://adm-tetushskoe.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti-193_47.html
https://salekhard.org/city/pravoporyadok-i-bezopasnost/prokuratura-goroda-salekharda/36530/

В целях недопущения нарушений, рекомендуем обеспечить наличие документов по антитеррористической защищенности объектов:
https://антитеррористическийпаспорт.рф/
ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар


Въведете кода от картинката